Razumijevanje stavova studentica prema televizijskom oglašavanju u Pakistanu

Sažetak Svrha: Istraživanje se bavi posljedicama i utjecaju koje televizijsko oglašavanje ima na opće stavove studentica prema televizijskom oglašavanju u Pakistanu. Podatci su prikupljeni na temelju slučajnog uzorka od 299 studentica.Metode: Ispitanice iz pet velikih gradova poput Peshawara, Islamabada, Rawalpindija, Quette i Karachija su odgovorile na upitnik. Za analizu podataka korišteni su statistički postupci, poput…

Diskurs o „krizi zdravstvenog sustava” i novi model upravljanja zdravstvenom zaštitom u Québecu

Sažetak Tijekom prošlog desetljeća, javni diskurs o „krizi zdravstvenog sustava”u Québecu i Kanadi narastao je do takvih razmjera da je u očima mnogih Kvebečana i Kanađana kriza postala trajna značajka sektora zdravstvene zaštite. Na temelju analize članaka iz kvebečkog tiska, članak pokazuje kako diskurs o krizi pridonosi promicanju tržišno orijentiranog modela upravljanja zdravstvenom zaštitom te…

Pad povjerenja u postkomunističkim društvima: Slučaj Bugarske i Rusije

Sažetak Nakon pada komunizma u Bugarskoj i Rusiji, oblici podzemnih zajednica su ostali u kolektivnoj svijesti, a ljudi su se još više povukli u uski krug obitelji i prijatelja. Obiteljske spone postale su novi izvor pojverenja što za moguću posljedicu ima nisku razinu povjerenja prema vani. Povjerenje prema državnim institucijama i formalnim organizacijama dramatično je…

Oblik državnog uređenja Bosne i Hercegovine po Cutileirovom planu (18. ožujka 1992.) međunarodne zajednice

Sažetak Tijekom završne faze raspada Jugoslavije, u okolnostima koje vode državnom osamostaljenju njenih republika i koje u bitnome označava srpska velikodržavna agresija na Hrvatsku, dolazi i do konačne kristalizacije političkih ciljeva triju bosansko-hercegovačkih naroda. Tako krajem 1991. Srbi pristaju uz opciju stvaranja srpske državne tvorevine na dvije trećine bosansko-hercegovačkog teritorija s perspektivom njenog priključenja Srbiji….

Izborni sustav Bosne i Hercegovine: Kratki prikaz političkog pitanja i/ili tehničkog nesuglasja

Sažetak Daytonski mirovni pregovori održani su u zračnoj bazi Wright-Patterson u Ohiju, SAD, od 1.-21. studenog 1995. godine. Rezultirali su Općim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini (Daytonski mirovni sporazum) koji su potpisali predstavnici Republike Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Federalne Republike Jugoslavije, a svjedočili su predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Njemačke,…

Usklađenost pravnih propisa o dioničkim društvima u Bosni i Hercegovini s Uredbom o statutu europskog društva u svjetlu izmjena nacionalnog zakonodavstva o trgovačkim društvima

Sažetak S ciljem uspješne integracije u unutrašnje tržište Europske unije, Bosna i Hercegovina se 16.6.2009., potpisujući Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, obvezala poduzeti propisane mjere koje će omogućiti uspostavljanje funkcionalnog tržišnog gospodarstva putem osnivanja jedinstvenog ekonomskog prostora temeljenog na četirima slobodama kretanja. Stoga će intenziviranje dosadašnjih napora koji su učinjeni na polju harmonizacije domaćih propisa…

Međunarodna zajednica i scenariji budućnosti za Bosnu i Hercegovinu

Sažetak Ovo izlaganje sa skupa predstavljeno je na Panelu 3 “The future role of the International Community in Bosnia and Herzegovina” na međunarodnom skupu “Bosnia & Herzegovina – a Road towards Stabilization, Prosperity and European Integration“ koji je 5. i 6. studenog 2009. organizirao Mađarski institut za međunarodne odnose u Budimpešti. Izlaganje se bavi mogućim…