Imperij kao predmet politološke analize

Sažetak Cilj ovog rada je razjasniti pojmovnu i praktičnu razliku između imperija i imperijalnih struktura s jedne, te države i pripadajućih odrednica s druge strane. Imperij se povijesno i prostorno diferencira, a zatim dovodi u vezu, te uspoređuje s konceptom hegemonije. Na kraju se daje mogući analitički okvir proučavanja imperija, koji se sastoji od kratkog…

Ksenija Cvetković-Sander: Sprachpolitik und nationale Identität im sozialistischen Jugoslawien (1945-1991): Serbokroatisch, Albanisch, Makedonisch und Slowenisch

Sažetak Knjiga Ksenije Cvetković-Sander na sustavan i precizan način donosi historiografsku analizu jezične politike i jezične problematike u Drugoj Jugoslaviji, s posebnim naglaskom na hrvatsko-srpskim jezičnim odnosima.