Studentska percepcija karizmatičnih osoba u Republici Hrvatskoj

Prethodno priopćenje: https://doi.org/10.46917/st.13.1.6 Za stručnost, kao najvažniju i najcjenjeniju osobinu dobroga govornika, može se reći da je i danas jednako važna kao i u antičko doba. Još je Ciceron govorio kako dobar govornik mora biti mudar, posjedovati široko znanje i visoku razinu opće kulture. I suvremeni autori naglašavaju važnost stručnosti, kompetencije i znanja, kao primarnih,…

Analiza verbalne komunikacije i usporedba pobjedničkih govora posljednja tri predsjednika Republike Hrvatske

Izvorni znanstveni članakhttps://doi.org/10.46917/st.12.1.3 Sažetak Javni govor državnika oduvijek je fokus analize i tema razmišljanjastručnjaka, ali i medija i građana, pogotovo ako se radi o javnojkomunikaciji najviših državnih instanci. Moderno govorništvo i teorijejavne komunikacije u konstantnoj su promjeni, a nove tehnologijerapidno ih vode k oplemenjivanju novitetima, no i k njegovanju većustaljenih standarda. Analiza verbalne komunikacije predsjednikadržava…

Potentials and Possibilities of Branding Intangible Cultural Heritage Using the Example of Šibenski botun

Prethodno priopćenjehttps://doi.org/10.46917/st.11.5 Sažetak The tourist market is expanding quickly and tourists are becoming more demanding and selective. Therefore, tourism requires creating an image and a brand based on an authentic identity by using innovative and enticing ideas that will result in attracting the attention of target audiences. “Šibenski botun” with its historical, social and cultural…

Mirela Holy: Agencije za odnose s javnošću, Zagreb, Školska knjiga, 2019., 245 str.

Agencije za odnose s javnošću doc. dr. sc. Mirele Holy prva je znanstvena knjiga, a i udžbenik naSveučilištu VERN’, koja se u okviru područja odnosa s javnošću bavi upravo agencijama. Iako jevećina tema vezanih uz odnose s javnošću u teoriji i praksi već obrađena, ovo je prvo djelo kojese bavi svim aspektima teorije i prakse…