Univerzalizacija holokausta na primjeru hrvatske politike prošlosti i spomen-područja Jasenovac

Sažetak Posljednjih godina u Europi raste broj interdisciplinarnih studija okolektivnom pamćenju, posebno u vezi s holokaustom. Ovaj članak se bavi novijim trendovima univerzalizacije i europeizacije holokausta kao negativnog mita o novoosnovanoj Europi nakon 1945. godine. Druga strana tog razvoja je njihov napet odnos prema novim postsocijalističkim naracijama u istočnoj i jugoistočnoj Europi. Te fenomene analizirati…