Analiza vanjske politike: Crna Gora i arapske zemlje

Sažetak

U radu je predstavljena konceptualna analiza osnovnih vanjskih i unutarnjih odrednica vanjske politike te osnovnih teorijskih pristupa donošenja vanjskopolitičkih odluka, s osvrtom na pristup prednosti i nedostataka temeljenog na racionalnom izboru koji ukazuje na uspostavu kauzaliteta između odluke i cilja koji se želi postići. U tom kontekstu ispitan je odnos između vanjskopolitičke odluke Crne Gore da surađuje s arapskim zemljama i vanjskopolitičkog cilja koji se odnosi na unaprijeđenje gospodarskog prosperiteta i međunarodnog položaja Crne Gore. Primjenom metode analize sadržaja, analize slučaja i komparativne metode došlo se do zaključka da potreba za većim gospodarskim rastom i poboljšanjem životnog standarda građana Crne Gore određuje odluku o suradnji sa zemljama arapskog svijeta, posebno gospodarski stabilnim i bogatim zemljama Perzijskog zaljeva, s ciljem privlačenja investicija, što bi trebalo doprinijeti postizanju navedenog cilja.

Similar Posts