Analiza potrebe i izrada plana pokretanja studentskog radija na Sveučilištu VERN’

Prethodno priopćenje: https://doi.org/10.46917/st.14.1.4

Od svojih početaka do danas radio je prošao kroz brojne promjene, uvjetovane modernizacijom tehnologije i promjenama kod medijske publike. Zbog toga je danas relevantan, moćan i sveprisutan medij. Rad analizira sličnosti i razlike između današnjih dominantnih radijskih modela – komercijalnog radija, javnog servisa te neprofitnog radija, s naglaskom na studentski radio kao dio neprofitnog radijskog sektora, kao i načine na koje ti modeli zadovoljavaju potrebe svoje publike te istražuje potrebu i donosi plan pokretanja studentskog radija na Sveučilištu VERN’. Koristeći metode ankete i strukturiranog intervjua, istražuju se sadržajne potrebe i navike slušatelja te analiziraju prednosti pokretanja studentskog radija na Sveučilištu VERN’ iz perspektive studenata, publike i Sveučilišta. U skladu sa željama i potrebama publike te visokim akademskim i profesionalnim standardima, predstavljena je okvirna programska osnova nove studentske radiopostaje na Sveučilištu VERN’, kao i radni izračun troškova, pregled potrebnih sredstava te operativni plan za optimalno funkcioniranje takvog radija.

Puni članak

Similar Posts