CONTEMPORARY issues
sign in | sign up | forgot username or password?

Search

Talenti nastavnika Veleučilišta VERN' prema Gallupovom Clifton StrengthsFinder 2.0 upitniku :: [>>>]
Vrhovski, Ivana; Horvat, Boris
Cilj ovog rada je identificirati talente osobe iz Cliftonovog StrengthsFinder 2.0 upitnika koje se najčešće pojavljuju kod nastavnika na Veleučilištu VERN’ i usporediti ih prema spolu, katedri kojoj pripadaju te involviranosti u poslovne procese. Nastavnici Veleučilišta VERN’ (N=59) ispunili su StrengthsFinder 2.0 upitnik i dobili svojih pet ključnih talenata koji ih opisuju. Distribucija tema uspoređivana je među nastavnicima prema spolu, pripadnosti određenoj katedri te prema činjenici ima li nastavnik osim akademskog angažmana i dodatni angažman u poslovnom procesu. Rezultati istraživanja pokazuju da profil nastavnika na Veleučilištu VERN’ ima sljedeće talente: Učenje, Odgovornost, Sakupljanje, Postignuće i Međuodnos. Nastavnice ne pokazuju značajna odstupanja od dobivenog profila nastavnika, kao što je to slučaj kod muških nastavnika. Prisutne su razlike među katedrama. Nastavnici s angažmanom u poslovnom procesu u potpunosti odgovaraju profilu VERN’ovog nastavnika dok su kod nastavnika koji imaju isključivo nastavni angažman prisutna manja odstupanja.
keywords: Ključne riječi: StrengthsFinder  Gallup  talenti  snage  nastavnici  učenje